Asigurarea Calității UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI

Universitate acreditată A.R.A.C.I.S. cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT"UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi este acreditata cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, acordat în urma evaluării Agenţiei Române Pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior

Obiectivele Consiliului Calității sunt:

  • Organizarea bazei de date specifice fiecărei facultăţi şi serviciilor administrative ale universităţii, care să permită autoevaluarea calităţii.
  • Publicarea periodică a unor materiale informative cu privire la calitatea programelor de studii.
  • Evaluarea resurselor de învăţare şi sprijinului oferit studenţilor în formarea lor, specifice fiecărei facultăţi.
  • Monitorizarea programelor de studiu administrate de fiecare facultate în parte.
  • Elaborarea metodologiei de evaluare a studenţilor specifică disciplinelor din programele de studiu administrate de fiecare facultate.
Declarația rectorului privind politica și obiectivele generale ale universității în domeniul calității  

 

.

 

Prezentare UDJ [detalii]

Autoevaluare [detalii]