Asigurarea Calității UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI

Universitate acreditată A.R.A.C.I.S. cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT"

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

  • Manualul calității (în curând)

PROCEDURI

METODOLOGIA DE EVALUARE EXTERNĂ, STANDARDELE DE REFERINȚĂ ȘI LISTA INDICATORILOR DE PERFOMANȚĂ (APROBATE PRIN HG 1418/2006)

GHIDUL ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE A CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȘI A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţi

 

 

.

 

 

 

 

 

Prezentare UDJ [detalii]

Autoevaluare 2015 [detalii]