Asigurarea Calității UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI

Universitate acreditată A.R.A.C.I.S. cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT"

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

PROCEDURI

METODOLOGIA DE EVALUARE EXTERNĂ, STANDARDELE DE REFERINȚĂ ȘI LISTA INDICATORILOR DE PERFOMANȚĂ (APROBATE PRIN HG 1418/2006)

GHIDUL ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE A CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȘI A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţi

 

 

.

 

 

 

 

 

Prezentare UDJ [detalii]

Autoevaluare [detalii]