Asigurarea Calității UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI

Universitate acreditată A.R.A.C.I.S. cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT"

 

 

Rapoartele de autoevaluare în vederea  evaluării periodice externe pentru menținerea acreditării a IOSUD UDJG

Programe de studii propuse aprobării senatului în vederea evaluării de către A.R.A.C.I.S.

Programe de studii aflate în curs la evaluarea externă

 

 

.

 

Prezentare UDJ [detalii]

Autoevaluare [detalii]