Asigurarea Calității UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI

Universitate acreditată A.R.A.C.I.S. cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT"

 

 • Prezentare universitate
 • Obiective:
  • Organizarea bazei de date specifice fiecărei facultăţi şi serviciilor administrative ale universităţii, care să permită autoevaluarea calităţii.
  • Publicarea periodică a unor materiale informative cu privire la calitatea programelor de studii.
  • Evaluarea resurselor de învăţare şi sprijinului oferit studenţilor în formarea lor, specifice fiecărei facultăţi.
  • Monitorizarea programelor de studiu administrate de fiecare facultate în parte.
  • Elaborarea metodologiei de evaluare a studenţilor specifică disciplinelor din programele de studiu administrate de fiecare facultate.
 • Manualul calității (în curând)
 • Regulament de funcționare a consiliului calității
 • Procedură evaluare CEIAC - UDJ
 • Referat pentru plata taxei către A.R.A.C.I.S.
 • Solicitare inițiere evaluare

Programe de studii universitare de licență/domeniile de studii universitare de masterat evaluate la evaluarea instituțională

Programe de studii propuse aprobării senatului în vederea evaluării de către A.R.A.C.I.S.

Programe de studii aflate în curs la evaluarea externă

 

 

.

 

Prezentare UDJ [detalii]

Autoevaluare [detalii]