Asigurarea Calității UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI

Universitate acreditată A.R.A.C.I.S. cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT"

 

 • Prezentare universitate
 • Obiective:
  • Organizarea bazei de date specifice fiecărei facultăţi şi serviciilor administrative ale universităţii, care să permită autoevaluarea calităţii.
  • Publicarea periodică a unor materiale informative cu privire la calitatea programelor de studii.
  • Evaluarea resurselor de învăţare şi sprijinului oferit studenţilor în formarea lor, specifice fiecărei facultăţi.
  • Monitorizarea programelor de studiu administrate de fiecare facultate în parte.
  • Elaborarea metodologiei de evaluare a studenţilor specifică disciplinelor din programele de studiu administrate de fiecare facultate.
 • Manualul calității (în curând)
 • Regulament de funcționare a consiliului calității
 • Procedură evaluare CEIAC - UDJ
 • Referat pentru plata taxei către A.R.A.C.I.S.
 • Solicitare inițiere evaluare

 

Rapoartele de autoevaluare în vederea  evaluării periodice externe pentru menținerea acreditării a IOSUD UDJG

Programe de studii propuse aprobării senatului în vederea evaluării de către A.R.A.C.I.S.

Programe de studii aflate în curs la evaluarea externă

 

 

 

.

 

Prezentare UDJ [detalii]

Autoevaluare [detalii]